Sobre nós

En iPlan Movilidad ofrecemos asesoramento técnico independente, de primeira calidade, a entidades nacionais e internacionais, tanto públicas como privadas, en materia de planificación e xestión da mobilidade, transportes e tráfico

 QUEN SOMOS?

iPlan Movilidad, S.L. nace coa ambición de resultar unha ferramenta eficaz e innovadora na abordaxe de calquera problemática relativa á mobilidade, ofrecendo sempre a excelencia nos seus servizos.
O principal obxectivo de iPlan Movilidad, S.L. é a planificación e xestión eficiente e eficaz da mobilidade a nivel integral e global; desde as primeiras fases de deseño e planificación ata os complexos procesos de implementación e negociación cos diversos axentes implicados, achegando resultados de primeira calidade aos seus clientes e implementando solucións que aseguran a súa eficacia.
iPlan Movilidad, S.L. é un proxecto avalado pola extensa traxectoria do equipo humano multidisciplinar que o conforma. Economistas, Enxeñeiros, Xeógrafos e Avogados, con máis de 15 anos de experiencia no campo da consultoría de transporte e mobilidade, tanto no ámbito público coma no privado, forman o principal activo de iPlan Movilidad, S.L.
En definitiva, iPlan Movilidad, S.L. conta cun equipo altamente cualificado e multidisciplinar orientado ao cliente e á consecución da máxima calidade dos servizos ofrecidos, cunha estrutura organizativa flexible, cohesionada e de proximidade que garante unha resposta rápida, de máxima solvencia e cun resultado positivo.

.

Misión

A misión de iPlan Movilidad é ofrecer asesoramento técnico independente, de primeira calidade, a entidades nacionais e internacionais, tanto públicas como privadas, en materia de planificación e xestión da mobilidade, transportes e tráfico mediante un servizo excelente, sempre axustado ás necesidades do cliente, co obxectivo de brindar un alto grao de satisfacción e confianza.

Visión

iPlan Movilidad aspira a liderar o campo da consultoría de transporte a nivel nacional, con presenza prioritaria nas áreas de Transporte Público e Mobilidade compartida sostible, ofrecendo os seus servizos a administracións públicas, organismos multilaterais e empresas privadas.
Background
63

proxectos adxudicados

33

contratos públicos

41

clientes

  OS NOSOS VALORES

A independencia do capital permite a iPlan Movilidad desenvolver os seus servizos sen influencia de terceiros e sen conflitos de interese.
Aplicada a todos os procesos de traballo desenvolvidos en iPlan Movilidad, para mellorar a eficiencia e marcar tendencias no sector.
Baseada na transparencia dos procesos e a confianza no equipo de traballo, para obter resultados cun gran valor engadido.
Avalada pola extensa traxectoria do equipo humano multidisciplinar que o conforma con máis de 15 anos de experiencia no campo da consultoría de transporte e mobilidade.
Representado no equipo de consultores que conforman iPlan Movilidad, que está formado por diversos técnicos cunha formación universitaria variada que permite ofrecer un servizo completo no que se integran de forma natural diversas disciplinas e un equipo de traballo con alta dispersión xeográfica.
Formado por Economistas, Enxeñeiros, Xeógrafos e Avogados con variada e ampla experiencia tanto no sector público como privado, o que permite ofrecer un servizo completo no que se integran de forma natural diversas disciplinas.
Os procesos de consultoría precisan da utilización das ferramentas máis avanzadas en planificación de transportes, dispoñendo iPlan Movilidad de diversos programas informáticos de modelización e análise do transporte (VISUM, EMME, TransCAD, TransModeler, Ainsum, SIDRA, VISTRO…)