Background

Operadores de Transportes

Cooperamos con empresas operadoras de Transporte Público, tanto privadas coma públicas, e de transporte por estrada e ferroviario, individual e colectivo, na mellora continua do servizo ofrecendo estudos de reordenación da rede, plans de explotación, estudo de demanda de novos servizos, análises económicas e análises da oferta e a demanda, entre outros.

Principais Servizos

 • Estudos de Optimización ou mellora do tráfico urbano ou metropolitano
 • Plans de reordenación de sistemas de transporte
 • Asistencia técnica en control da prestación do servizo
 • Apoio á elaboración de propostas para concursos públicos
 • Asistencia técnica para optimización da explotación
 • Estudos de demanda ou ingresos de servizos ferroviarios tanto urbano como interurbano, desde servizos tranviarios ata de alta velocidade
 • Estudos de demanda ou ingresos de servizos de transporte terrestre urbano, metropolitano e interurbano
 • Análises custo – Beneficio de proxectos de transporte
 • Análises de viabilidade de investimentos en transporte
 • Due Dilligence de servizos de transportes e/ou infraestruturas para o transporte

Contacto

Queres saber máis?

Traballas nalgunha empresa Operadora de Transportes? Para máis información, contacta co noso equipo comercial en  info@iplanmovilidad.com ou chámanos ao +34 981 112 800

  Nombre (requerido)

  Apellidos (requerido)

  Tu correo electrónico (requerido)

  Empresa

  Mensaje

  Acepto los términos y condiciones del aviso legal

  Clientes principais