O noso valor engadido

iPlan Movilidad pon a disposición do cliente os mellores equipos multidisciplinares, as mellores ferramentas e o mellor trato para a perfecta consecución do alcance planificado en cada proxecto

iPlan Movilidad ten delegacións en distintas provincias de España para poñer en valor a proximidade co cliente e así poder ofrecer unha resposta inmediata dun equipo con solvencia e experiencia e así poder satisfacer as necesidasdes dos clientes.
Santiago de Compostela
Madrid
Valencia
Las Palmas

O noso modelo de prestación de servizos está baseado na ampla experiencia adquirida ao longo dos anos, tanto na organización de equipos técnicos como na realización e na dirección de estudos, ofrecendo unha concepción dos servizos de consultoría que se materializa nun proceso que, de forma xeral, pode dividirse en cinco fases:
1Deseño e planificación do servizo
2Recollida de información e traballo de campo
3Análise e Diagnóstico
4Elaboración e Avaliación de Propostas
5Entrega
iPlan Movilidad utiliza para a realización de proxectos e estudos un amplo catálogo de software que conta con aplicacións de planificación de transporte a nivel macroscópico como VISUM, EMME e Transcad, e a nivel microscópico como TransModeler de Caliper.
Para a realización de estudos de tráfico, os programas que se utilizan en iPlan Movilidad habitualmente son: HCS 2000, HCM 2010, SIDRA INTERSECTION e PTV Vistro.
A aplicación de Análise de GIS que se utiliza fundamentalmente é MapInfo de Pitney Bowes Business Insight deseñada para xestionar e representar grandes volumes de datos xeorreferenciados. Trátase dun GIS vectorial que incorpora ferramentas de traballo de entorno ORACLE.