Contacto

SEDE CENTRAL / GALICIA

Área Central Praza de Europa , 10A – 6º
15707 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel. 981 465 656


MADRID

Calle Lira, 12
28007 Madrid
Tel. 914 132 163
Fax 915 191 211

VALENCIA

Avenida Pío XII, 1
Escalera 3 puerta 2
46009 Valencia
Tel. 673 688 135

CANARIAS

Calle Francisco Gourié,
107 – 2º oficina 4
Vivero Las Palmas III
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 617 241 436