Catálogo de Referencias

iPlan Movilidad participou na elaboración de máis de 1.000 estudos e proxectos distribuídos ao longo de toda a xeografía española, así como nalgúns países europeos, norteafricanos e americanos para diferentes empresas e administracións públicas.

SERVIZOS DE APOIO Á XESTIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE PÚBLICO

 • Elaboración de alegacións ao anteproxecto das concesións de servizos de Transporte Público por estrada na illa de Mallorca, para Autocares Manacor, S.A.. Ano 2018.
 • Concesión Zonal Murcia, para Autocares López Fernández. Año 2017.
 • Licitación Centeno Yebes, para Aset, S.L.. Ano 2017.
 • Revisión de tarifas de referencia do contrato do programa vixente entre o Consorcio de Transportes Metropolitano de Costa de Huelva e a Entidad Mercantil Damas, S.A., titular das concesións VJA 138 y VJA 139, para Consorcio de Transportes área de Huelva. Ano 2017.
 • Realización dos pregos SGAMP-065, para Xunta de Galicia. Ano 2016.
 • Informe pericial Avanza Zaragoza, para Avanza Spain. Ano 2015.
 • Emisión dun informe pericial sobre a oferta presentada pola UTE Sarbus-TCC no proceso de licitación para a adxudicación do contrato de xestión do servizo de transporte colectivo público e urbano de viaxeiros de Terrassa, para Grupo Avanza. Ano 2015.

DESENVOLVEMENTOS DE FERRAMENTAS DE PLANIFICACIÓN DA MOBILIDAD, PMU´S, PTM´S, PTT

 • Asistencia técnica para o desenvolvemento do Plan de transporte público de Galicia-Plan de transporte baixo demanda e proxectos de explotación resultantes – Lote 1, para Xunta de Galicia. Ano 2018.
 • Mapa Concesional do Transporte Regular de viaxeiros por estrada de Aragón, para Gobierno de Aragón. Ano 2018.
 • Elaboración do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Arteixo, para o Concello de Arteixo. Ano 2018.
 • Elaboración da estratexia de mellora e xestión do espazo público e da mobilidade no Concello de Carballo, para o Concello de Carballo. Ano 2017.
 • Elaboración do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Municipio de Andújar, para Consorcio de Transportes da Área de Jaén. Ano 2017.
 • Planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona Centro da Comunidade Autónoma, para Xunta de Galicia. Ano 2017.
 • Planificación del sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona de Conexión Interurbana e Pontevedra, para Xunta de Galicia. Ano 2016.
 • Planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona da Coruña e Lugo Norte da Comunidad Autónoma, para Xunta de Galicia. Ano 2016.
 • Asistencia Técnica en relación ao deseño do servizo de transporte público colectivo urbano da cidade de Jaén coa posta en servizo do tranvía, para Junta de Andalucía. Ano 2016.
 • Contrato de Servizo para a elaboración do estudo de reconfiguración do sistema de Transporte Público de Viaxeiros por Estrada en Castilla – La Mancha e a execución das actuacións para a súa implantación, para Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Ano 2016.
 • Plan de Transporte Metropolitano de Córdoba, Plan de Mobilidade Sostible, para Junta de Andalucía. Ano 2015.
 • Plan de Transporte Metropolitano de Almería, Plan de Mobilidade Sostible, para Junta de Andalucía. Ano 2015.
 • Asistencia Técnica para análise de situación actual e establecemento de recomendacións do servizo de transporte destinado ás persoas con discapacidade e/ou dependentes en Galicia, para Xunta de Galicia. Ano 2015.

ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCIERA E ANÁLISE CUSTO BENEFICIO DE PROXECTOS VENCELLADOS AO TRANSPORTE E Á MOVILIDAD

 • Ampliación do estudo de rendibilidade do novo peirao sur do Porto de Huelva, para Increa Crativa Pita, S.L. Ano 2018.
 • Preparación dunha reclamación de reequilibrio económico das tres concesións de Autocares López Fernández, para Aset, S.L.. Ano 2018.
 • Asistencia Técnica para analizar o custo de funcionamiento do Cercanías de Córdoba, para Junta de Andalucía. Ano 2016.
 • Redacción do estudo de viabilidade da liña 2 do sistema de transportes en vía reservada de Castellón e a súa contorna (Tram2), para Generalitat Valenciana. Ano 2015.
 • Estruturación Técnica Legal e Financeira do Corredor de Mobilidade Sustentable Constitución Morones Prieto, para Consultrans, S.A. Año 2014.

ESTUDOS DE TRÁFICO E MOBILIDADE

 • Análise previa para o desenvolvemento dun Estudo de Tráfico e de Seguridade Viaria na contorna do Centro Comercio de Gadis en Tui (Pontevedra), para Ingeniería del Noroeste, S.L. Ano 2017.
 • Estudo de Tráfico da Área de Garitón Oeste, para Nasuvinsa. Ano 2015.

ESTUDOS DE DEMANDA E INGRESOS

 • Estudo de Mobilidade en Transporte Público Regular de uso xeneral por estrada na área metropolitana de Talavera de la Reina (Toledo), para Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Ano 2017.
 • Estudo de avaliación financeira da posta en servizo do Tranvía de Jaén no novo contexto de transporte público a ter en cuenta na redacción do Plan Metropolitano de Transportes de Jaén, para Junta de Andalucía. Ano 2017.
 • Estudo de microsimulación Corredor do Morrazo, para Ingeniería del Noroeste, S.L. Ano 2017.
 • Plan de Desenvolvemento Loxístico en vías subnacionais, para CPS Ingenieros Obra Civil y Medio Ambiente, S.L. (sucursal PERÚ). Ano 2015.

XESTIÓN DO TRÁFICO, O TRANSPORTE E A MOBILIDADE

 • Asesoramento e Asistencia á Dirección Xeral de Mobilidade na implantación e xestión do sistema de transporte público integrado na primeira Fase do plan de transporte público de Galicia, para Xunta de Galicia. Ano 2018
 • Asesoramento e Asistencia á Dirección Xeral de Mobilidade na implantación e xestión do sistema de transporte público integrado na primeira Fase do plan de transporte público de Galicia, para Xunta de Galicia. Ano 2017.
 • Servizo de Asesoramento e Asistencia á Dirección Xeral de Mobilidade en materia de transporte público colectivo regular de uso xeral, para Xunta de Galicia. Ano 2016.
 • Servizo de Asesoramento e Asistencia á Dirección Xeral de Mobilidade en materia de transporte público colectivo regular de uso xeral, para Xunta de Galicia. Ano 2015.