Aprobación inicial do Proxecto de servizo da Nova Rede de transporte público de Murcia

Presentación de la aprobación de Proyecto de Movilidad en Murcia

Foto: Ayto de Murcia.- O Alcalde de Murcia, José Antonio Serrano e a Concelleira de Mobilidade Sostible e Limpeza Viaria, Carmen Fructuoso.

O Concello de Murcia abriu o período de información pública ata setembro de 2021 do Proxecto de servizo da Nova Rede de transporte público colectivo mediante autobús urbano da Cidade de Murcia.

O equipo técnico municipal do Concello, xunto con iplan Movilidad, traballou nun proxecto de transporte sostible, con autobuses ecolóxicos e accesibles e infraestruturas asociadas. O obxectivo principal é conseguir a opción máis vantaxosa para a mobilidade de Murcia con cobertura cara aos grandes centros atractores, tanto na cidade, coma nas principais pedanías.

Os traballos do novo modelo de reordenación das liñas do transporte urbano municipal mediante autobús, ciméntanse sobre tres piares básicos:

1) Planificación da contorna urbana para incrementar a peonalización e gañar espazo para uso do cidadán.
2) Deseño de zonas de baixas emisións para a restrición do uso do coche privado nas áreas urbanas.
3) Desenvolvemento dun transporte público de calidade.

O O proxecto busca, ademais, un grao de satisfacción óptimo, desde a perspectiva ambiental e viabilidade económica, con rendibilidade social.

Máis información en: https://www.murcia.es/web/portal/proy-red-transp-pub-bus-2021