Background

Administracións Públicas

Ofrecemos ás institucións públicas, ben sexan estatais, autonómicas ou locais, servizos de consultoría e asistencia técnica na área da mobilidade urbana e interurbana, cubrindo desde aspectos concretos, coma a análise de modos específicos tipo o transporte público ou o tráfico, ata aspectos máis complicados coma a elaboración de plans de transporte público comarcais, reordenacións concesionais, plans de transporte metropolitano, plans de mobilidade urbana sostible, análise de viabilidade de novas infraestruturas, etc.

Principais Servizos

 • Estudos de Optimización ou mellora do tráfico urbano ou metropolitano
 • Estudos de demanda e ingresos de aparcamento público ou privado
 • Análise e planificación de zonas de estacionamento regulado (Zona ORA, SER…)
 • Estudos de demanda ou ingresos de servizos ferroviarios tanto urbanos como interurbanos, desde servizos tranviarios ata de alta velocidade
 • Estudos de demanda ou ingresos de servizos de transporte terrestre urbano, metropolitano e interurbano
 • Plans de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS)
 • Plans de Transporte ao Traballo (PTT)
 • Plans de Transporte Metropolitanos
 • Plans de Mobilidade para eventos
 • Plans de reordenación de sistemas de transporte
 • Elaboración de mapas concesionais
 • Asistencia técnica en control da prestación do servizo
 • Asistencia técnica para optimización da explotación
 • Estudos de avaliación de investimentos de infraestruturas viarias, ferroviarias, portuarias ou aeroportuarias
 • Análise custo – Beneficio de proxectos de transporte
 • Análise de viabilidade de invetimentos en transporte
 • Asistencia técnica en centros de xestión de tráfico
 • Oficina Municipal de Mobilidade
 • Observatorio da mobilidade urbana e/ou metropolitana
 • Asistencias técnicas de apoio á xestión dos servizos de transporte público

Contacto

Queres saber máis?

Traballas nalguna Administración Pública? Para máis información contacta co noso equipo comercial en  info@iplanmovilidad.com ou chámanos ao +34 981 112 800

  Nombre (requerido)

  Apellidos (requerido)

  Tu correo electrónico (requerido)

  Empresa

  Mensaje

  Acepto los términos y condiciones del aviso legal

  Clientes principais